Husqvarna VIKING Flerlinjerad Dekorationsfot

HV Flerlinjerad Dekorationsfot bred

  • Artnr: 920616096
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Passar till maskingrupp: 5, 6, 7, 8, 9.      Länk till maskingrupper

Den här pressarfoten är bredare än art nr 413 337 145
för att passa till maskingrupp 9 som har 9 mm stygnbredd.

Använd flerlinjerad dekorationsfot för att skapa bårder med jämna mellanrum med dekorsömmar, eller som mall när du syr Omnigram- och sidmatningssömmar. Stödlinjer gör det möjligt att sy jämna hörn med mått på 6 och 12 mm..

Dekorativa bårder

1. Trä maskinen med sytråd eller dekortråd som övertråd och sytråd i spolen.
2. Välj en dekorsöm.
3. Sätt fast flerlinjerad dekorationsfot.
4. Markera mittsömmen på tyget med en pictogrampenna.
5. Lägg rivbart mellanlägg under tyget.
6. Placera pressarfoten så att dess röda mittlinje löper längs markeringslinjen på tyget.
    Sy den första dekorsömmen.
7. Välj en annan dekorsöm.
8. Flytta tyget åt vänster. Bestäm vilket avstånd du vill ha mellan sömmarna.
9. Ta hjälp av de röda horisontella linjerna så att varje söm startar på samma ställe.
10. Sy nästa söm och använd de röda linjerna på pressarfoten som stöd.
11. Spegelvänd sömmen och flytta tyget till höger om mittsömmen.
      Sy sömmen på höger sida. Bild 1
12. Sy ännu fler sömmar om du vill skapa en bredare bård.
13. Riv bort mellanlägget.

Omnigram- eller sidmatningssömmar

1. Trä maskinen med sytråd eller dekortråd som övertråd och sytråd i spolen.
2. Välj en omnigram- eller sidmatningssöm.
3. Sätt fast flerlinjerad dekorationsfot.
4. Markera mittsömmen på tyget med pictogrampenna så att sömlinjen blir helt rak.
    Markera en eller två linjer till på vardera sidan om den första markeringslinjen.
    Bild 2
5. Lägg in tyg och rivbart mellanlägg under pressarfoten.
6. Sy försiktigt och låt maskinen styra matningen.
7. Se till att markeringslinjerna och de vertikala, röda linjerna på pressarfotens sidor är
    parallella när du syr. Bild 3
8. Riv bort mellanlägget.